Kronika obce Skorotice

Minulý týden jsme v archivu při bádání po farních soupisech křížků (podklady pro opravu křížků) narazili také na kroniku obce Skorotice. Kronika má 320 stran a jsou v ní místy až neuvěřitelné podrobnosti o dění ve Skoroticích a okolí. Zápisy končí v roce 1975.

Věděli jste, že v roce 1406 platila skorotická fara Břevnovskému klášteru papežský desátek 5 grošů?

A že byl 28. srpna 1749 položen základní kámen ke stavbě kostela? Já tedy ne. Stavba byla dokončena v roce 1754 a patronem byl tehdejší majitel panství všebořického, Jan Nep. Hrabě z Hartigů a Marie Karolína, říšská hraběnka z Kockorzova, rozená hraběnka z Hartigů.

V roce 1759 byly Skorotice o Velikonocích obsazeny pruskými husary a vyrabovány. Tehdejší kaplan Libiš byl na faře zastřelen a vyhozen z okna. Pochován byl 17. 4. 1759.

Místní kronikáři barvitým způsobem popisují život na vesnici, doplněné osobitými kresbami, ....možná, že se zhrozíte nad 15letým trestem pro hostinského Pod Kaštanem, který se založeným požárem pokusil zakrýt defraudaci 71 tis. Kč, rozesmějete nad zřízením splachovacích záchodků v místní škole za účelem zvýšení hygieny a údivem zapomenete zavřít pusu, když zjistíte, kolik tady fungovalo spolků a jak pestrý společenský život ve Skoroticích vedl. Kronika obsahuje jména narozených i zemřelých, podrobné informace o místní škole a učitelích, úrodu brambor, odvody mléka, masa a vajec z JZD i okousané ovocné stromky způsobené vniknutím zajíců na pozemek nezavřenými vraty. Kritikou místních funkcionářů se nešetřilo, zvláště po jejich odvolání. To vše doplněné o finanční hospodaření obce a podrobnosti.

Všechno postupně prostudujeme a budeme po částech zveřejňovat. Cloumá s námi nadšení a vzrušení zároveň. Teď potřebujeme jen desítky hodiny na prostudování. Dnes odpoledne jedeme opět do archivu nafotit další podrobnosti ze života skorotických obyvatel.

Krásný den všem.


Ukázka z kroniky