Kdo jsme

Základní informace o nás

Kdo jsme

Vítejte na stránkách sousedského spolku Skorotice Jinak. Spolku, jehož členům není lhostejné dění ve Skoroticích a kteří chtějí žít radostně, spokojeně a naplněně v místě, které je jejich domovem. Každý jsme jiný, ale to, co nás spojuje je fakt, že žijeme na bývalých polích a lukách. Na půdě, kde vychováváme své děti nebo se staráme o své rodiče, setkáváme se s ostatními sousedy. Proto jsme dali hlavy dohromady, oslovili schopné, aktivní dobrovolníky a vznikl spolek, který si klade za cíl zlepšení života ve Skoroticích a jeho okolí. V místě, kde žijeme, vychováváme děti a setkáváme se se sousedy.

Spolek "Skorotice Jinak" vznikl v roce 2023 z původního neformálního sousedského uskupení skorotických občanů v čele s Terezou Novákovou. Původním cílem bylo pouze přichystání dostatečného kulturního, společenského a sportovního vyžití pro naše děti, postupem času jsme si uvědomili, že je nám spolu dobře, utužily se sousedské vztahy a jsme schopni si vzájemně vyjít vstříc a pomoci při řešení nejrůznějších soukromých záležitostí. A tak se spolu scházíme dál, i když již naše děti odrostly a některých akcí (pálení čarodějnic, Halloween) se již neúčastní. Uvědomili jsme si, že je potřeba myslet na budoucnost a začleňovat nově přistěhované do naší komunity....udržet tradici našich akcí i pro nové rodiny s malými dětmi. Komunita se neustále rozrůstá. I proto bylo potřeba původní skupinu cca 8 rodin s dětmi transformovat na zapsaný spolek. Z důvodu přehlednosti a transparentnosti a také z organizačních důvodů bylo třeba nastavit nějaká pravidla a řád a strukturovat předávání informací o dění v komunitě. Ze začátku stačila komunikace po whatsapp, později přes fb skupinu. Nyní jsme vyhodnotili potřebu založení webových stránek.

Cílem spolku je aktivizace sousedského soužití, participace na společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích spolku. Zlepšení sousedských vztahů, začlenění nově přistěhovaných a zvýšení zájmu o své okolí. Nedílnou součástí je vtažení místních do společných aktivit.

Proč Skorotice Jinak? Protože to chceme dělat JINAK. Chceme se zbavit nálepky prominentní čtvrti. Usilujeme o změnu vnímání obyvatel žijících v této lokalitě. V povědomí lidí, potažmo municipalitě, je silně zakořeněno, že se jedná o "zátoku sviní, kde žijí zbohatlíci", kteří své domy postavili na pozemcích, kde byly dříve pole a louky. Nechceme jen brát a drancovat tuto lokalitu. Chceme pečovat o krajinu, vysadit stromy, obnovit vybraná boží muka a zanedbané křížky či jiné drobné sakrální památky po okolí, v rámci možností přiložit ruku k dílu nebo přispět finančními prostředky k obnově kostela sv. Václava – dominantě této lokality.

Naše čtvrť je dlouhodobě zanedbaná a podfinancovaná. Úklid v lokalitě je prováděn nepravidelně, nemáme tu žádné zakryté stanoviště pro popelnice, o dvě dopravní značky upozorňující na přednost ZPRAVA jsme usilovali 2 roky, autobusovou zastávku jsme si doslova vybojovali za vydatné pomoci Malfini, a. s.. Nemáme tu žádný prostor pro setkávání občanů, žádné dětské ani vícegenerační hřiště, žádnou odpočinkovou zónu, plácek se stromem a lavičkou, kde by si mohli lidé posedět a odpočinout si při procházce po Skoroticích. Místo, kde by si mohly děti bezpečně hrát, skákat panáka nebo jezdit na kole. Nemáme tu žádný komunitní dům, dokonce ani vyhrazenou místnost, kde by se daly pořádat vernisáže, besedy, kde by mohly ženy chodit na cvičení nebo děti na tvořivou dílnu. Žádný altánek, bosonohý chodník, místo pro pétanque, veřejné ohniště nebo grilovací místo, kde by se mohli sousedé společně potkat. O kavárně, cukrárně, pekárně, čistírně nebo fitku si můžeme jen nechat zdát. A právě to chceme změnit!!!

Na každé vesnici byla vždy hospoda, kde se lidé scházeli a udržovat zdravé sousedské vztahy. Díky Hostinci Pod Kaštany a U dvou kanců se to částečně daří. Zavřené jsou však Hospoda u Krbu i Penzion Na statku v Božtěšicích. Chceme pořádat akce pro místní, lidi stmelovat a ne rozdělovat. Nechceme se schovávat a uzavírat za betonové ploty, žít v izolaci každý svým životem a nezajímat se o své sousedy. Lidé se tu nezdraví, ba co víc – mnohdy ani neodpovídají na pozdrav. Každý 3. tu nezná svého souseda jménem a každý 5. tu má problémy v komunikaci se sousedem. Z dotazníkového šetření provedeného na podzim 2022 vyplynulo, že lidé vnímají nedostatky v okolí a že si přejí to změnit. Změna ale nepřijde sama, musíme se o ni aktivně zasazovat každý dle svých možností a schopností. Pokud Vás tato myšlenka oslovila, pak jste tady správně. Kontaktujte nás a domluvíme se, jak můžete být prospěšný této lokalitě nebo jak konkrétně můžete přispět svou troškou do mlýna. Možností, jak se zapojit, je nepřeberné množství, záleží jen na vaší chuti a ochotě, čas a peníze nehrají roli.

S úctou

Tereza Nováková, zakladatelka sousedského spolku


Zakládající členové spolku:

Tereza a Tomáš Novákovi, Daniela Froňková, Eva Bradová, Petra a Jan Širokých, Petra a Josef Kalašovi, Lenka Krebs Rejholcová a David Kubálek