Ukliďme Skorotice 2023

Ročně se na světě vyrobí přibližně 6 biliónů cigaret.

Z toho 4,5 biliónu končí jako nerecyklovatelný odpad.

Pětina dospělých kuřáků v Česku nevidí nic zlého na tom, když po dokouření cigarety na veřejnosti zahodí nedopalek na zem, do kanálu nebo na trávu.

Téměř polovina dospělých kuřáků si myslí, že nedopalky jsou rychle biologicky rozložitelné.

Jen přibližně polovina dotázaných dospělých kuřáků ví, že nedopalky obsahují plasty.

Každý osmý dospělý kuřák nepovažuje odhození nedopalku na zem za znečišťování a myslí si, že je to "normální" způsob likvidace tohoto odpadu.

Mnozí dospělí kuřáci žijí v mylné představě, že nedopalek je vyrobený z papíru (37 %) nebo dokonce bavlny (38 %) a nebo z "něčeho jiného".

Nedopalek z cigarety nepatří na zem, ale do koše. S ohledem na obsah acetátu celulózy (bioplast vyrobený z dřevní buničiny) se rozkládá až 15 let.

Nedopalek z cigarety nepatří na zem, protože z něho žádný Cigaretovník nevyroste. Více informací najdeš na www.cigaretovnik.cz