Podpořte nás

Podpořte nás

Líbí se vám, co děláme? Chtěli byste přispět na naši činnost? Můžete nám poukázat finanční dar.

Veškeré finanční dary budou použity buď na chod spolku v souladu s činností spolku nebo mohou být účelově vázány na podporu konkrétního projektu či akce. 

Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy a potvrzení o přijetí daru, které můžete odečíst ze základu daně z příjmu fyzických či právnických osob. Mimo to vás může těšit, že přispíváte na základní smysl existence spolku – podporu lidské sounáležitosti a péči o veřejný prostor a ochranu krajiny. Za Vaši štědrost přijměte, prosím, upřímné poděkování.


Pro pohodlnější platbu použijte, prosím, QR kód:

(částku finančního daru určete sami) 


Podporují nás: