Naše projekty

Naše aktuální projekty

Dotazník - průzkum spokojenosti

Vážení a milí Přátelé Skorotic - níže zveřejňuji odkaz na anketu – dotazníkové šetření spokojenosti s kvalitou žití ve Skoroticích. V případě Vašeho zájmu jej můžete vyplňovat až do 12. listopadu, poté nebude brán zřetel na došlé odpovědi. Děkuji, že svými odpověďmi pomůžete přispět k lepšímu bydlení a rozvoji sousedských vztahů v této lokalitě.

Více o dotazníku:

Tento dotazník si dává za cíl jednak zmapovat spokojenost obyvatel Skorotic s kvalitou žití v místě bydliště a jednak zmapovat zájem místních o rozvoj sousedské komunity. Výsledky průzkumu budou sumárně zveřejněny zde na stránkách. Pokud v rámci dotazníkového šetření bude identifikována dosud neuspokojená potřeba, mohou výsledky průzkumu sloužit
jako podklad pro jednání s Úřadem městského obvodu ohledně rozvoje služeb v této lokalitě,
případně dalších institucí veřejné správy.

Na základě výsledků, které byly zveřejněny zde: (21. 11.2022) jsme vyhodnotili z našeho pohledu priority, kterými se postupně zabýváme. Co už se nám podařilo?

- Osazení 4 nových košů na psí exkrementy

- Vymalování autobusové zastávky u Hostince pod Kaštany

- Instalace skřítčí cesty na cestě u hřbitova


Co nás čeká v průběhu letošního roku a dále?

- 4. 3. Úklidová akce v rámci kampaně Ukliďme Česko - letos ve Skoroticích oficiálně již po 8. (neoficiálně v rámci individuálních úklidů díky covidu již po 10.)

- Další průběžné osazení košů na psí exkrementy

- Garážový prodej – Made by Daniela

- Instalace laviček podél habrovického rybníka směrem ke golfovému hřišti ve spolupráci s ÚMO centrum

- Hledání prostoru pro komunitní setkávání místních občanů

- Jednání s Úřadem městského obvodu ohledně zlepšení místa k životu (údržba zeleně, výsadba nových stromů, oprava komunikace)

- plánování společných akcí v rámci navázané spolupráce s SDH Božtěšice (zajištění požárního dozoru na Pálení Čarodějnic, ukázky dovedností hasičů v rámci sousedské akce Zažij Skorotice Jinak)

- Obnova drobných sakrálních památek (zjm. Obnova křížků)

- Uspořádání další skorotické taneční zábavy a dalších kulturních akcí


Vím, řeknete si, že je to běh na dlouhou trať a mravenčí práce, ale právě a jedině tímto způsobem jsme se zasadili o vznik hojně využívané autobusové zastávky "Nové Skorotice" či dopravního značení o přednosti zprava. Trpělivost, čas a houževnatost jsou jedním z mnoha předpokladů.


Dále se zabýváme situací ohledně bezpečného přecházení vozovky v místech u Hostince pod Kaštanem a Mateřskou školkou. Bezpečnost chodců je v tomto místě značně ohrožena a bezohledné nebo nedomyšlené parkování některých rodičů s automobily přímo v zatáčce nebo trčící do vozovky přehlednost ještě zhoršuje.


Poslední z dnešní radostné nadílky - na trase podél Habrovického rybníka bude instalováno pilotně několik laviček k posezení - protože český člověk je nenechavý, bude zvolen vhodný materiál, který snad hned tak někdo neukradne. :)