Farář J. F. Furtenburg

8. 10. 1745 - 16. 5. 1824

Možná vás při procházce kolem zdi kostela sv. Václava zaujalo několik náhrobků, z nichž jeden vyniká zachovalým erbovním zdobným reliéfem. Jedná se o rodový znak Furtenburgů.

Při příležitosti blížícího se výročí 200 let od úmrtí skorotického faráře Josefa Františka Furtenburga (8. 10. 1745 - 16. 5. 1824), který ve Skoroticích farářoval celých 45 let, si vám dovolujeme zprostředkovat informace v článku, který pro náš spolek laskavě sepsala PhDr. Věra Hladíková, zástupkyně ředitele Archivu města.


45 let farářování ve Skoroticích Josefa Františka z Furtenburgu